مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

نکاتی در خصوص تشکیل پرونده مالیاتی

مطابق مقررات تجارت ،هر هویت حقوقی ( شرکت ) می بایست بعد از ایجاد و ثبت برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی عمل کنند. مطابق قوانین مربوطه ، شرکت تا ۲ ماه بعد از ایجاد موظف به شکل گرفتن پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر مالیات دارایی می باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

برای مشخص نمودن حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی می بایست به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مربوط رجوع کنید. سفارش می شود با هدف پیش گیری از مسائل احتمالی، کد پستی ویژه خود را نیز از اداره پست پرسش کنید .زیرا که در صورت مغایر بودن نشانی قانونی با کد پستی ، جهت اخذ کد اقتصادی با مشکل روبرو می شوید.در زیر به مدرک های لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی می پردازیم.

یادآور می شویم، تمامی کارهای مالیاتی شرکت شما عزیزان در شرکت ثبت کریم خان به دو حالت حرفه ایی و در کم ترین زمان ممکن انجام می شود. برای این هدف می توانید با مشاوران ما ارتباط داشته باشید.
مدرک های لازم برای تشکیل پرونده دارایی

    اصل و کپی اساس نامه شرکت
    اصل و کپی شرکت نامه
    اصل و کپی آگهی تاسیس
    اصل و کپی شرکت نامه
    اصل و و کپی روزنامه رسمی
    اصل و کپی شرکت نامه
    اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها
    اصل و کپی آگهی تغییرها
    اصل و کپی شناسنامه(صفحه اول) اعضای هیات مدیره
    کپی فیش تلفن محل شرکت
    اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تائید شده در دفترخانه اسناد رسمی
    کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به اسم شرکت
    کامل نمودن دفترچه مشخصات شناسایی شرکت(دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی)
    اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ دارایی ابتدایی شرکت در بانک ملی

   


میزان مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت های تجاری


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص میزان مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت های تجاری سخن می گوید.شرکت ها گونه های متفاوتی دارند که تقسیم اختیارها و وظایف، هدف ایجاد آن ها، دارایی لازم ، چگونگی تصمیم گیری در شرکت ها و … از جمله عامل هایی می باشند که بر نوع شرکت اثر می گذارند.

در این مطلب درمورد وظایف شریک ها در گونه های متفاوت شرکت های تجاری می پردازیم.

واضح می باشد که علاقه مندان می توانند برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر ، با همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان ارتباط داشته باشند.

میزان مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت های تجاری

 

    میزان وظایف شرکا در شرکت ها

در شرکت تضامنی مقدار وظایف شریک ها نامحدود و به صورت مسلم می باشد..«هر یک مسئول کلیه ی قرض ها می باشد » (ماده ی ۱۱۶ قانون تجارت) چنانچه در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت شریک ها محدود و تا مقدار دارایی شریک در شرکت است.(ماده ی ۹۴ قانون تجارت) همچنین در شرکت نسبی، مقدار مسئولیت شریک ها نامحدود و به نسبت سهم الشرکه ی شریک به همه ی دارایی می باشد.(ماده ی ۱۸۳ قانون تجارت) و در شرکت سهامی نیز، میزان مسئولیت شریک ها محدود و به مبلغ اسمی سهام می باشد.(ماده ی ۱ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

در یک جمع بندی کلی ، مسئولیت شریک ها به شرح زیر می باشد :

    شرکت سهامی عام « به مقدار مبلغ اسمی سهام هر شریک »
    شرکت سهامی خاص « به مقدار مبلغ اسمی سهام هر شریک »
    شرکت با مسئولیت محدود « به مقدار سهم الشرکه هر شریک »
    شرکت تضامنی « نامحدود می باشد و هر شریک مسوولیت زیادی دارد »
    شرکت نسبی « به نسبت سهم الشرکه هر شریک »
    شرکت مختلط سهامی « شریک های ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به مقدار مبلغ اسمی هر شریکـ »
    شرکت مختلط غیر سهامی « شریک های ضامن: نامحدود. شریک های غیر سهامی: به مقدار سهم الشرکه »
    شرکت تعاونی « چنانچه سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار. در غیر سهامی: با توجه به تراضی شریک ها در اساس نامه »

شرکت ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران متخصص و حرفه ایی آماده ی پاسخ گویی کاملا رایگان به شما عزیزان می باشند .

   


مجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی

توضیحی در خصوص مجوز بهداشتی
• تعاریف

مجوز بهداشتی به پروانه ای گفته می شود كه برای بهره برداری ، تاسیس ، مسئول فنی وساخت محصولات دربردارنده قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی صادرمی شود.

مجوزهای بهداشتی مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی

 
۱٫ پروانه تاسیس

به مجوزی گفته می شود كه بعد از صادرشدن پروانه بهره برداری صنایع یا جهاد سازندگی ومطابق اصول ضابطه های مرتبط كه قبلاً تنظیم شده است به وسیله ی اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی صادر می شود.
۲٫ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری درصورت اخذ شرایط و مقررات از نظر امکانات و تجهیزات وبعد ازصدورپروانه تاسیس صادر می شود.
۳٫ پروانه ساخت

پروانه ساخت به جوازی گفته می شود كه فرمول ساخت تائید شده از سمت اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی درآن لحاظ شده وهنگامی صادر می شود كه موسسه آمادگی تولید داشته باشد وازنظر بهداشتی و فنی تایید شده باشد.
۴٫ پروانه مسئول فنی

مسئول فنی به شخصی گفته می شود كه دارای شرایط مناسب برای نظارت و کنترل تولید در کارخانه ها و کارآگاه ها با حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی باشد ونیز توسط كمیته فنی قانونی تایید شده باشد.

به طور کلی موسسه های دربردارنده ی قانون در هنگام دریافت پروانه ساخت می بایست دارای مسئول فنی تائید شده ازسمت اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی باشند وپروانه مسئولیت فنی را دریافت کرده باشند.
۵٫ مجوز ورود کالا

مجوزی می باشد که مطابق قوانین صادرات و واردات بازرگانی ودرصورت کامل نمودن مدرک های مرتبط به وسیله ی اداره نظارت برمواد غذایی و بهداشتی و یا اداره های تابعه برحسب مورد بعد از گذراندن مرحله های قانونی وبازبینی های مناسب صادر می شود و درواقع موافقت اولیه جهت ورود كالای مدنظر به كشور می باشد.
۶٫ مجوز ترخیص کالا

جوازی می باشد كه بعد از ورود كالا به گمركات كشور برای عرضه و بعد از تائید قابلیت مصرف و گذراندن مرحله های قانونی مطابق قوانین مربوطه صادر می شود.

    چگونگی صدور پروانه های بهداشتی

۱٫ پروانه تاسیس

پروانه تاسیس موسسه ها دربردارنده ی قانون ذکرشده مطابق پروانه های بهره برداری یا كارت شناسایی كه از سمت جهاد سازندگی یا وزارت صنایع صادر شده و تصویر مطابق اصل شده آن همراه با مدرک های دیگر ( مطابق دستورالعمل های صادرشده از طرف كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی ) به این اداره كل فرستاده می شود .بعد از تائید و بررسی صادر می شود. ودرموردهای استثناء و به تشخیص اداره كل مدرک ها بعد از بررسی وطرح دركمیته فنی قانونی وتائید نهایی صادر می شود.
۲٫ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری بعد از صادرشدن پروانه تاسیس ودرصورت داشتن شرایط ومقررات مرتبط ازنظر تجهیزات و امکانات وارسال فرم بهره برداری ونیز تائید فنی و بهداشتی موسسه دراداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی صادر می شود.
۳٫ پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی بعد از تطبیق مدرک های تحصیلی با قوانین تصویب شده به وسیله ی كمیته فنی قانونی و بعد از صادرشدن پروانه های تاسیس وبهره برداری صادر می شود . در موردهایی که اداره كل درنظر داشته باشد پروانه بعد ازتائید كمیته فنی وقانونی صادر خواهد شد.

توضیح : سه پروانه ذکرشده دربندهای فوق الذكر شامل یك شماره مشترك می باشد وفقط شماره صادره باهم متفاوت می باشند .
۴٫ پروانه ساخت

پروانه ساخت موسسه ها دربردارنده ی قانون بعد از دریافت پروانه های تاسیس ، بهره برداری ومسئول فنی صادر می شود. جهت صادر شدن پروانه ساخت موسسه باید از نظر بهداشتی و فنی تائید شده باشد ، فرمول ساخت با استانداردها ومقررات مرتبط تطابق داشته باشد ونمونه محصول تائید شده به وسیله ی آزمایشگاه باشد.

هم اکنون اعتبار پروانه های ساخت ۵ سال ازتاریخ صدوراست. درپروانه های ساخت اسم محصول (دادن موافقت باثبت نام پایانی محصول موردنیاز می باشد) ، مشخصات بسته بندی ، وزن خالص ، مواد تشکیل شده وبقیه موردها ذکر می شود.
۴٫۱٫ تمدید پروانه ساخت

تمامی مرحله های تمدید پروانه ساخت مانند صدور پروانه ساخت می باشد كه دربند (۴) به آن پرداخته شده است و جهت تمدید پروانه ساخت چنانچه فرمول درج شده درآن تفاوتی با فرمول ذکرشده درپروانه ساخت قبلی ندارد . دانشگاه ها می توانند در راس شروع به کار کنند و درصورتی که فرمول محصول تغییر کند، ازروش اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی شروع می شود .
۴٫۲٫ تغییر فرمول درج شده در پروانه ساخت

در مورد محصول هایی که تغییر فرمول دارند تمامی مرحله های درج شده در بند (۴) لازم به اجرا می باشد.

درصورتی که مؤسسه ای بخواهد برای محصولی كه قبلاً پروانه ساخت اخذ کرده است ، فرمول جدیدی تحویل دهد و با اسم دیگری تولید و عرضه كند ، چنانچه تأئید فرمولاسیون جدید به وسیله ی اداره كل نظارت و بعد از گذراندن مرحله های صدور پروانه ساخت (بند ۴) قبول خواهد شد.
۴٫۳ . تغییر اوزان یا تغییر اسم محصول

درخواست کنندگانی كه هدف شان تغییر در اوزان یك محصول و یا تغییراسم درج شده در پروانه ساخت را دارند می بایست مراتب را به اداره كل نظارت و یا ادارات نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی استان ها اعلام و چنانچه در صورت تائید شدن و با تحویل مدرک های موردنیاز مجوز دریافت کنند.
۴٫۴٫ چگونگی فرستادن مدرک ها

با هدف تسریع در کار صدور پروانه های ذکرشده و در صورت لزوم ، مؤسسه مربوطه می تواند مدرک های مرتبط با بهره برداری ، تاسیس ، مسئول فنی و ساخت را به صورت هم زمان کامل نموده و از روش اداره نظارت مرتبط با اداره كل نظارت برمواد غذائی وبهداشتی بفرستند و در غیر اینصورت بعد از آمادگی در هر مرحله تقاضای صادرشدن همان پروانه را بکنند.
۵٫ چگونگی صادرشدن مجوز چاپ برعکس

مجوز چاپ برچسب برای محصول های دربردارنده ی قانون كه مشمول پروانه ساخت دارای اعتبار بوده و از نظر بهداشتی و فنی نیز تائید شده باشند ، صادر می شود.

مطابق ماده ۱۱ قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی برچسب های محصولات دربردارنده ی قانون ذکرشده می بایست دربردارنده ی مشخصه های زیر به زبان فارسی و خوانا باشند:

    اسم و نشانی موسسه سازنده
    مواد تشکیل شده
    اسم محصول
    سری ساخت
    شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت
    وزن خالص
    تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء مصرف
    جمله ساخت ایران بر روی برچسب لحاظ شده باشد

واضح می باشد چنانچه مجوز برچسب صادراتی داده شود چنین مطلب هایی می تواند به زبان غیر فارسی نیز روی محصول ذکر شود به شرط آن که به صورت انحصاری برای صادرات باشد.
مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن مجوزهای بهداشتی

    تقاضا نامه رسمی به تاریخ روز شامل نشانی و شماره تلفن
    فاكتور محموله (۱ نسخه)
    اصل نسخه دوم پرفرمای گشایش
    اصل گواهی بهداشت دارای اعتبار با مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران و كپی
    اصل آنالیز و اصل گواهی آنالیز به تاریخ جدید وتصویرها
    برگه تعهد نداشتن مصرف كالا تا نتیجه گرفتن آزمایش با مهر رسمی و امضاء مدیر عامل و مسئول فنی

درضمن درخصوص فرستادن نمونه از گمركات ویا مرکزهای تابعه این اداره كل ، رعایت نکته های زیر موردنیاز می باشد :
تمامی نمونه ها باید داخل شیشه ، به همراه مهر و لاک و نامه رسمی از سمت مرجع های مرتبط به این اداره كل فرستاده شود.
مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن پروانه تاسیس

    نامه از سمت دانشگاه مربوطه
    نقشه ساختمانی
    تصویر پشت وروی برابر اصل شده پروانه بهره برداری از جهاد یا وزارت صنایع
    تقاضای موسسه
    پرسش نامه تاسیس
    كروكی آدرس
    روزنامه رسمی مربوط به آگهی تاسیس وتغییرات شركت
    فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس

چنانچه هرنوع تغییرهایی از جمله تغییر اسم كارخانه ونشانی وزیادترکردن خط های تولید فرستادن مدرک های فوق الذكر لازم می باشد.
مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن پروانه بهره برداری

    نامه از سمت دانشگاه مرتبط
    فرم های سه برگی بهره برداری کامل شده كه توسط دانشگاه مربوطه تایید شده باشد .
    چنانچه در صورت هرنوع تغییرهایی از جمله تغییراسم كارخانه ونشانی وبالاتربودن خط های تولید فرستادن مدرک های فوق الذكر موردنیاز می باشد .

مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن پروانه بهره برداری

    تاییدیه ارزش تحصیلی
    نامه ازسمت دانشگاه مربوط
    برگ تعهد مسئول فنی
    معرفی نامه از سمت موسسه
    عكس
    برگ تعهد موسس
    قرارداد استخدامی
    تصویر صفحه های شناسنامه
    اتمام طرح
    تسویه حساب با صندوقهای رفاه دانشجویان
    برگ عدم سوء سابقه
    برگ معافیت دائم یا پایان خدمت
    فیش بانكی مرتبط با پرداخت هزینه صدور پروانه مسئول فن
    چنانچه مسئول فنی قبلی استعفاء داده باشد ارائه برگ استعفاء نامه واصل پروانه مسئول فنی قبلی موردنیاز می باشد
    برگ نداشتن اعتیاد

مدرک های لازم برای صادرشدن پروانه المثنی تاسیس و بهره برداری مسئول فنی و ساخت

    تقاضای صادرشدن المثنی پروانه مدنظر
    فرستادن فیش بانكی مدنظر به صدور پروانه مربوطه
    فرستادن آگهی مبتنی بر گم شدن پروانه مرتبط دریكی از روزنامه های كثیر الانتشار

مدرک های موردنیاز جهت صادرشدن پروانه ساخت

    نامه از سمت دانشگاه مربوط
    برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
    فرم سه برگی تكمیل شده پرسش نامه ساخت
    دوبرگ طرح اتیكت محصول
    فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت
    چنانچه ازرنگ درمحصول استفاده میشود ارسال مشخصات كامل رنگهای مصرفی الزامی است وارسال مشخصات اسانس مصرفی در موردهای موردنیاز

مدرک های موردنیاز جهت تغییردادن اسم محصول ، تغییر وزن بسته بندی ، جنس بسته بند

    تقاضای كتبی موسسه
    نامه از سمت دانشگاه مربوط
    درمورد تغییر اسم محصول اضافه بر بند۱ و۲ فرستادن اصل پروانه ساخت قبلی
    ارائه فیش مرتبط با پرداخت هزینه اصلاح پروانه ساخت
    ارائه ثبت نام پایانی از ثبت شركت ها

مدرک های موردنیاز برای تغییر فرمول ساخت

    نامه از سمت دانشگاه مربوط
    تقاضای كتبی موسسه
    تصویر پروانه ساخت قبلی
    چنانچه كه تغییر فرمول كلی باشد ارائه فرم سه برگی کامل شده پرسش نامه ساخت
    درصورت نیاز بودن وتغییرهای كلی فرمول ساخت ارائه اصل پروانه ساخت قبلی موردنیاز می باشد.
    ارائه فیش مربوط به هزینه صادرشدن اصلاح پروانه ساخت (لازم به یادآوری می باشد درصورت تغییر ناچیز فرمول مجوز برای تغییر فرمول محصول صادر می شود.

مدرک های موردنیاز جهت تمدید کردن پروانه ساخت

    برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
    فرم سه برگی تكمیل شده پرسش نامه ساخت
    نامه از سمت دانشگاه مربوط
    دوبرگ طرح اتیكت محصول
    فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صادرشدن تمدید پروانه ساخت
    اصل پروانه ساخت قبلی (درصورت گم شدن ارائه آگهی روزنامه رسمی مبنی برگم شدن موردنیاز می باشد)
    ویژگی های رنگ های مصرفی درصورتی که درمحصول رنگ به کار برده شود وفرستادن ویژگی های اسانس مصرف شده در موردهای موردنیاز.

   


فرق بین موسسه و شرکت چیست ؟

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

فرق بین موسسه و شرکت چیست ؟

در این بخش هدف مان آن است تا فرق های موسسه و شرکت را شرح دهیم. به نظر می رسد برای ورود در بحث ، در شروع لازم می باشد هرکدام از آن ها را توضیح دهیم. بعد فرق های هر یک از آن ها را بررسی کنیم. یادآور می شویم چنانچه نیاز به هرنوع مشاوره در این خصوص می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل بفرمایید.

فرق بین موسسه و شرکت چیست ؟
شرکت چیست ؟

شرکت های تجاری، مجموع دو یا چند فرد حقوقی یا حقیقی به منظور انجام عملیات تجاری وبدست آوردن سود را گویند. شرکت هایی که هدف از ایجاد آن ها تجارت نمی باشد و فعالیت تجاری انجام نمی دهند،شرکت های مدنی یا حقوقی گفته می شوند.

شرکت های تجاری مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت نوع به شرح زیر دسته بندی شده اند.
۱٫ شرکت های تضامنی
۲٫ شرکت های سهامی
۳ . شرکت های با مسئولیت محدود
۴٫ شرکت های مختلط سهامی
۵٫ شرکت های نسبی
۶٫ شرکت های تعاونی تولید و مصرف
۷٫ شرکت های مختلط غیر سهامی
موسسه چیست ؟

تشکیلات و موسسه های غیر تجاری، تمامی موسسه ها و تشکیلاتی می باشند که برای هدف های غیر تجاری مانند امور ادبی یا علمی یا امور خیریه ومانند آن تشکیل می شود شامل آنکه موسسان و تشکیل دهندگان هدف نفع بردن داشته یا نداشته باشند.

موسسه ها و تشکیلات ذکرشده می توانند عنوان هایی از جمله انجمن، بنگاه یا کانون و مانند آن در نظربگیرند ولی گرفتن عنوان هایی که مختص به تشکیلات کشوری و دولتی دارد از سمت موسسه های ذکرشده امکان نخواهد داشت.

تشکیلات ذکرشده مطابق ماده ۵۸۴ قانون تجارت از تاریخ ثبت، دارای هویت حقوقی می باشد و می توانند عنوان هایی از جمله انجمن، بنگاه، کانون و مانند آن را لحاظ می کنند.
تفاوت شرکت با موسسه

ثبت شرکت با قصد دریافت سود و دارایی زیادتر تشکیل می شود در صورتی که موسسه ها با قصد نامحدود و متفاوت که فعالیت های اقتصادی و سودآوری هم می تواند بخشی از آن ها باشد تشکیل می شود.

موسسه می تواند در دارایی دولت و یا بخش خصوصی باشد.

برای ثبت شرکت با توجه به نوع آن حداقل دونفر لازم می باشند در حالی که ثبت موسسه به وسیله یک نفر هم قابل تشکیل می باشد.

   


طبقه بندی شرکت های تجاری از لحاظ میزان مسئولیت اعضا

شرکت های تجارتی ، مجموع دو یا چند فرد حقوقی یا حقیقی با هدف اجرای اقدامات تجاری و بدست آوردن سود را می گویند. شرکت هایی که قصد ایجاد آن ها تجارت نمی باشد وفعالیت تجاری انجام نمی دهند،شرکت های مدنی یا حقوقی گفته می شوند.

مطابق قانون تجارت ایران در ماده ۲۰، شرکت های تجاری را بر ۷ قسم و به شرح زیر ضبط نموده است :

    شرکت های سهامی ( مطابق با ماده ۴ لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی خاص و عام تقسیم بندی می شود.)
    شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت تضامنی
    شرکت نسبی
    شرکت مختلط غیرسهامی
    شرکت مختلط سهامی
    شرکت تعاونی تولید و مصرف

انواع شرکت های تجارتی

در یک دسته بندی، شرکت های تجاری را از لحاظ میزان مسئولیت افراد می توان به چهار دسته به شرح زیر بخش بندی نمود:
۱٫ شرکت های تجاری سرمایه ای

در این شرکت ها مسئولیت شریک ها معین و مشخص است و تنها محدود به میزان دارایی یا درصد سهام دارایی هر شریک است. از جمله می توان به شرکت های سهامی خاص و عام و شرکت با مسئولیت محدود اشاره نمود .
۲٫ شرکت های تجاری شخصی

در این گونه شرکت ها مسئولیت شریک ها نامحدود می باشد و تعهدهای شرکت تسری به همه سرمایه شریک ها می کند، مثل شرکت های نسبی و تضامنی
۳٫ شرکت های تجاری مختلط

در این گونه شرکت ها مسئولیت برخی از شریک ها وابسته به دارایی آن ها و مسئولیت دیگران نامحدود می باشد. این شرکت ها در واقع از اختلاط شرکت های شخصی و سرمایه ایی به وجود می آیند، مثل شرکت های مختلط غیر سهامی و سهامی. شریک های نوع اول را شریک های عادی و شرکای نوع دوم را شریک های ضامن می گویند.
۴٫ شرکت های تجاری کمیتی

در این گونه شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد می باشد و شریک ها مسئولیتی ندارند و به طور کلی هدف از تاسیس آن ها آسایش اعضای آن می باشد. شرکت های تعاونی از این نوع می باشند.

شرکت ثبت کریم خان ، با داشتن کادر حرفه ایی و متخصص خود به صورت کاملا رایگان پاسخگوی کلیه ی سوالات شما در این خصوص می باشد .
ما مفتخریم از اینکه ما را انتخاب کردید .

   


شرکت هایی که ثبت می شوند چه اقداماتی می توانند انجام دهند ؟

اقدامات قابل انجام برای شرکت های ثبت شده

موثرترین راه برای انجام اقدامات اقتصادی پربازده ثبت شرکت می باشد. از روش ثبت موسسه یا شرکت می توان از مزیت هایی که قانون برای شرکت های ثبت شده لحاظ کرده است بهره برد. ( به عنوان نمونه ایی از این پاداش ها می توان به زیر پوشش بیمه بودن ، استفاده از معافیت های دارایی با توجه به نوع اقدامات شرکت اشاره کرد.)

در زیر ، به بعضی فعالیت هایی که شرکت های ثبت شده قادر به انجام می باشند می پردازیم .

ثبت شرکت ها

 
امکان شرکت در مزایده و مناقصه و قراردادهای دولتی

هر ساله مزایده ها و مناقصه های مهم و بزرگ زیادی به صورت خصوصی و دولتی تشکیل می شود. امکان حضور در مزایده و مناقضه و قراردادهای دولتی تنها برای افراد حقوقی دارای امکان می باشد و هویت حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت در مزایده ها و مناقضه های دولتی ثبت نام کند. به همین دلیل ، یکی از مزیت های ثبت شرکت امکان حضور در مناقصه ها و مزایده ها واستفاده ازمزیت های این نوع معامله ها می باشد .
دریافت و اعطاء نمایندگی رسمی

دریافت نمایندگی از بقیه شرکت ها وابسته به ثبت شرکت می باشد. افراد زیادی تمایل به اخذ نمایندگی از شرکت های بزرگ و اقدامات تحت عنوان نمایندگی این برندها می باشند. برندهای شامل اعتبار داخلی و خارجی ازلحاظ خودداری از بروز مشکلات حقوقی و مالی بیش تر با شرکت های ثبت شده که اعتبار قانونی دارند ، قرارداد همکاری امضا می کنند.
دریافت مجوز ها ، اعتبارها و امتیازها از نهادها و سازمان ها ( وام )

بسیاری از اعتبارات و امتیازات ، در اکثر موارد تنها به شرکت ها داده می شود و افراد حقیقی از دریافت چنین پاداش هایی بی بهره می باشند.

ثبت شرکت کریم خان با استفاده از کارشناسان حرفه ایی و متخصص و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی دادن خدمات به شما عزیزان، در حیطه های ثبتی و حقوقی مانند ثبت برند و ثبت شرکت می باشد.

   


کدام دسته از طرح های صنعتی قابلیت ثبت ندارند؟

توضیحاتی در خصوص ثبت طرح های صنعتی

در این نوشته قصدمان این می باشد تا به خصوصیات طرح های صنعتی که قابل ثبت نمی باشند ،بپردازیم. یادآور می شویم موسسه ثبت کریم خان به عنوان یکی از قابل اعتبار ترین مرکزهای ثبتی ، با به کار بردن توان بالای کادر متخصص خود در کم ترین زمان ممکن فعالیت های موردنیاز را برای ثبت طرح شما انجام خواهد داد. برای این هدف لازم می باشد با کارشناس های وفق خبره ما تماس بگیرید.

کدام دسته از طرح های صنعتی قابلیت ثبت ندارند

مطابق ماده ی ۲۱ ،طرح صنعتی هنگامی قابل ثبت می باشد که به روز و اصیل باشد. طرح صنعتی هنگامی تازه می باشد که ازراه انتشار به صورت محسوس و یا از روش به کارگیری به هر صورت دیگر قبل از تاریخ تحویل اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه جهت ثبت در هیچ بخشی ازدنیا برای عموم فاش نشده باشد. به همین علت،طرح صنعتی باید دارای تفاوت باشد و دارای ابتکار باشد.

طرح صنعتی درحالتی اصیل به حساب می آید که به صورت جداگانه به وسیله ی طراح بوجود آمده و تقلید و کپی طرح های دردسترس نباشد، به گونه ایی که از نقطه نظر یک کاربرخبره، جدای از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عوام باشد. مطابق مقررات سایر کشورها، یک طرح صنعتی می بایست چشم نواز و جذاب باشد.

    طرح های صنعتی زیر قابل پشتیبانی نمی باشند:

    طرح هایی که فقط در نتیجه عملکرد فنی محصول پدید می آیند.
    چیزی که قبلا در صنایع و فن ها درنظر گرفته است.
    طرح های دربردارنده ی نشان های رسمی یا نمادها
    طرح های مغایر اخلاق حسنه یا نظم عمومی

از شرایط دیگر ثبت طرح صنعتی ” کاربرد صنعتی ” می باشد، به این مفهوم که یک طرح صنعتی باید قابلیت باز تولید به روش صنعتی را دارا باشد. همین طور باید قابلیت اجرای طرح صنعتی بر روی یک کالای دو بعدی یا سه بعدی وجود داشته باشد.

موسسه حقوقی کریم خان، مفتخر می باشد با به کارگیری توان بالای کادر حرفه ایی و متخصص خود ، در کم ترین زمان ممکن فعالیت های ثبتی و حقوقی موردنیاز را برای ثبت طرح صنعتی ، ثبت اختراع و ثبت برند و علامت تجاری انجام می دهد.

   


شرایط و مدارک لازم جهت ثبت موسسه تک فرهنگی

ثبت کریم خان در خصوص موسسه تک فرهنگی در این مقاله توضیح می دهد.موسسه های فرهنگی هنری به هویت های حقوقی گفته می شود که به هدف بدست آوردن هدف های هنری و فرهنگی تشکیل شده از غیرانتفاعی یا انتفاعی ثبت می شوند و برای فعالیت چه به صورت فردی ( حقیقی ) و یا موسسه ای ( حقوقی ) باید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مجوز تاسیس نظارت بر اقدامات و منحل شدن آن ها را صادر شود.
شرایط مورد نیاز برای ثبت موسسه تک فرهنگی

    تابع بودن جمهوری اسلامی ایران
    نمایاندن حداقل ۳ نفر به عنوان عضوهای هیات موسس برای موسسه چند منظوره و دو نفر برای موسسه یک منظوره
    افراد متاهل حداقل می بایست ۲۵ سال و افراد مجرد حداقل می بایست ۲۷ سال سن داشته باشند.
    دارابودن مدرک کارشناسی یا معادل آن ( بنا به تشخیص مراجع قانونی )
    داشتن صلاحیت تخصصی و علمی و سابقه های هنری و فرهنگی متناسب با موضوع اقدامات
    برگ معافیت دائم یا داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (ویژه ی آقایان)
    عدم سوء سابقه کیفری به تایید مرجع های ذیصلاح و دارابودن حسن شهرت
    مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقصیر و تقلب
    دارا بودن امکانات مناسب و کافی ( بنا به تشخیص وزارت ارشاد و فرهنگ )
    دارابودن سابقه موثر اقدامات در موسسه ها و مرکزهای فرهنگی چند منظوره

مدرک های مورد نیاز برای ثبت موسسه تک فرهنگی

    یک نسخه اساس نامه با پیوست صورت جلسات انتخاب رکن های اصلی
    کامل نمودن تقاضای ایجاد با عنوان دلیل های توجیهی و شناساندن مدیر مسئول
    کامل کردن پرسش نامه مشخصات انفرادی (توسط همه اعضاء هیات موسس) در ۲ نسخه
    فرم تعهد نامه
    کپی برابر با اصل از کارت ملی و شناسنامه
    صورت جلسه مجمع عمومی موسسان با پیوست صورتجلسه هیات مدیره
    کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی یا برابر آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر)
    چهار قطعه عکس ۳ در۴ جدید با ذکر نام و نام خانوادگی
    کپی برابر با اصل گواهی خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم (ویژه آقایان)
    تحویل سابقه های مستند در حوزه اقدامات پیشنهاد شده
    اصل گواهی مبنی بر عدم سوء سابقه کیفری موثر برای کلیه ی اعضای موسس و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر برای مدیر مسئول

چند نکته

    برای موسسه های چند منظوره باید علاوه بر تشکیل و کامل نمودن مدرک های پرونده، لوح فشرده شامل اسکن رنگی کلیه ی مدرک ها نیز فرستاده شود.
    تمامی فتوکپی های مدرک ها ازجمله کارت پایان خدمت ، شناسنامه و … از نصف A4 کوچکتر نبوده و فتوکپی مدرک های تحصیلی از یک صفحه A4 بزرگ تر نباشد.

ما مفتخریم از اینکه ما را انتخاب کردید .

شرکت ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان حرفه ایی و متخصص آماده ی پاسخگویی به تمامی سوالات شما در خصوص ثبت موسسه تک فرهنگی می باشد .

   


شرایط تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

شرایط تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص ، شرکت تجاری می باشد که دارایی آن در زمان ایجاد از یک میلیون ریال کم تر نمی باشد و به قطعه های سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحب های سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد. کل دارایی آن باید توسط موسسان تاسیس گردد ( ماده ۴ ل.ا.ق.ت ) و تعداد شریک های آن نمی بایست کم تر از ۳ نفر باشد.

شرایط تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

    کم ترین تعداد دو نفر اعضا بازرس شامل بازرس علی البدل و اصلی که نمی بایست هیچ نوع رابطه نسبی با اعضای هیات مدیره داشته باشند . ( با هم فامیل نباشند ) می بایست برای تاسیس شرکت معرفی شود و اعضا و هیات مدیره می بایست حداقل دارنده یک سهم باشند ونمی بایست دارای سوء سابقه کیفری باشند.
    چنانچه گفته شد ، کم ترین دارایی شرکت  می بایست صد هزار تومان باشد که ۳۵ % مبلغ تعهد شده را می بایست در حساب بانکی بازشده پرداخت نماید.
    حداقل ۳ نفر عضو اصلی در شرکت که دارای سن قانونی باشند ( ۱۸ سال سن ) که حداقل ۲ نفر عضو هیات مدیره و ۱ نفر سهام دار باشد.

برای ایجاد شرکت سهامی خاص ، رعایت نکته های زیر لازم می باشد:

    اساس نامه شرکت که می بایست توسط همه ی سهام داران امضا شده باشد .
    اظهارنامه مشعر بر تعهد تمامی سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نمی بایست کمتر از ۳۵ % همه ی سهام باشد.اظهارنامه ذکرشده می بایست توسط همه ی سهام داران امضا شده باشد. همین طور تادیه و تقویم دارایی غیرنقدی و جداسازی آن در اظهارنامه وعنوان سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی
    انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که می بایست در صورت جلسه ای ذکر و توسط تمامی سهام داران امضا شده باشد.
    قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت بخش اخیر ماده ۱۷
    قید نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرنوع آگهی درمورد به شرکت تا ایجاد اولین مجمع عمومی عادی در آن به انتشار خواهد رسید.

از آن جا که طرح و تصویب اساس نامه و انتخاب مدیران و بازرسین و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و … الزاما می بایست توسط  تمامی موسسان انجام شود چنین برداشت می شود که در شرکت های سهامی خاص تمامی تصمیم ها در ابتدای ایجاد  می بایست به اتفاق آراء گرفته شود.
مالیات شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص  می بایست۱۰ % از همه ی درآمد خود را به عنوان مالیات شرکت محاسبه و دریافت شده و ازهمه ی درآمد شامل شده مالیات پس از کسر ۱۰ % نسبت به بقیه بر طبق بندهای قانون مالیات های مستقیم انجام می شود که با نمایش اظهارنامه مالیاتی مناسب و حساب و کتاب های  درست می توانید مالیات مختلفی بپردازید.

موسسه ی حقوقی ثبت کریم خان با بهره گیری از مشاوران و کارشناسان متخصص و حرفه ایی به صورت کاملا رایگان آماده ی پاسخ گویی به  شما عزیزان می باشد .

   


شرایط اخذ جواز تاسیس

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

شرایط اخذ جواز تاسیس


دریافت مجوز جواز تاسیس در کوتاه ترین زمان و با بالاترین کارآیی، در “موسسه حقوقی کریم خان “

جواز تاسیس به گواهی عنوان می شود که به دارنده آن حق این را می دهد که در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز تاسیس ذکر شده و با امکاناتی که درنظر گرفته شده ، به تولید کالاهایی اشتغال داشته باشند که در آن گواهی ذکر شده است .

جواز تاسیس به دو صورت حقیقی یا حقوقی صادر می شود.
شرایط و ضوابط دریافت جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی

    تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
    کم ترین سن ۱۸ سال تمام
    اخذ شرایط لازم برای سرمایه گذاری
    اخذ برگه پایان خدمت یا معافیت (ویژه ی آقایان)
    تهیه طرح توجیهی

شرایط دریافت جواز تاسیس برای اشخاص حقوقی

    ثبت شرکت
    داشتن مدارک ثبتی شرکت شامل تقاضانامه ، اساس نامه و …
    اخذ شرایط سرمایه گذاری
    تهیه طرح توجیهی
    اخذ برگه معافیت یا پایان خدمت برای مدیر عامل

در حالت کلی دریافت مجوز دارای مرحله هایی مانند دادن گواهی نداشتن اعتیاد و سوءسابقه و ، گرفتن مجوز از شهرداری و وزارت دارایی و تایید صلاحیت مکانی و شخصی از طرف اداره نظارت بر اماکن عمومی می باشد.

ثبت کریم خان ،با بهره گیری از کارشناسان مجرب و حرفه ایی به طور کاملا رایگان راهنمای شما عزیزان در خصوص چگونگی مراحل دریافت اخذ جواز از صفر تا صد در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد .

   


راهنمای جامع ثبت شرکت نرم افزاری

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

راهنمای جامع ثبت شرکت نرم افزاری


به صورت کلی، شرکت نرم افزاری به دو روش قابلیت ثبت را دارد.

    مجوز قبل از ثبت شرکت صادر شود.
    گرفتن جواز پیش از به ثبت رسیدن از ارگان های مورد نظر

که هر دو مورد به موضوعی وابسته می باشد که در بند ۲ اساس نامه شرکت ذکر شده است.

راهنمای جامع ثبت شرکت نرم افزاری

پس همان گونه که در نظر گرفته می شود ،در ثبت شرکت نرم افزاری آن چیزی که از اهمیت به خصوصی برخوردار می باشد ، موضوع شرکت نرم افزاری می باشد.ثبت شرکت کامپیوتری لازمه اش دریافت جواز از وزارت ارشاد اسلامی و فرهنگ و در موردهای خاص دریافت جواز از سازمان تنظیم  قوانین می باشد. بعد از دریافت مجوزهای مرتبط باید مجوز را به همراه مدارک دیگر موردنیاز برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها بفرستید.

درزیر شرایط ثبت شرکت کامپیوتری با مجوز و شرایط ثبت شرکت کامپیوتری بدون مجوز را مورد بررسی قرار می دهیم. یادآور می شویم، شما عزیزان در صورت لزوم به هر نوع مشاوره می توانید با مشاوران ما در ثبت شرکت کریم خان تماس بگیرید. مشاوران متخصص ما با مشاوره تلفنی به شما عزیزان خدمت خواهند کرد.
شرایط ثبت شرکت کامپیوتری با مجوز

    درصورتی که در موضوع شرکت واژه های تولید ، تهیه و پخش نرم افزارهای فرهنگی و هنری ذکر شده باشد. ثبت شرکت کامپیوتری نیازمند به دریافت جواز شرکت کامپیوتری می باشد.

شرایط ثبت شرکت کامپیوتری بدون جواز

    از واژه های نرم افزار ، هنری و فرهنگی در موضوع شرکت که در اساس نامه ذکر می شود نمی بایست از آن استفاده کرد .
    بهتر می باشد از واژه غیرهنری و غیرفرهنگی در ادامه تولید نرم افزار ها به کار برده شود .

 موضوع های زیر نیاز به دریافت جواز اقدامات شرکت نرم افزاری ندارند:

    خدمات شبکه های اطلاع رسانی ، نظارت فنی و مشاوره بر اجرای طرح های انفورماتیکی ، شبکه داده ها ( ارائه اجرای پشتیبانی )
    ارائه  ، طراحی و پشتیبانی فنی بسته های نرم افزاری غیرهنری و غیرفرهنگی
    مشاوره و طراحی و نظارت فنی و محاسبه و اجرای تمامی پروژه  های نرم افزاری و  سخت افزاری
    ارائه و تولید قطعات و دستگاه های جانبی و ملزومات رایانه

 کادر تخصصی ثبت کریم خان در نظر دارد با بهره گیری از متخصصان حرفه ای و مجرب به شما عزیزان به صورت کاملا رایگان  در خصوص ثبت  شرکت نرم افزاری مشاوره و راهنمایی می دهد.

   


ثبت شرکت در قم

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

ثبت شرکت در قم

استان قم در مرکز این ایران و در جنوب استان تهران، شمال استان اصفهان، شرق استان مرکزی و غرب استان سمنان واقع شده‌است. مرکز استان کلان‌شهر قم می باشد.این استان در یک منطقهٔ خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد.جنوب و غرب استان دارای کوه‌های مرتفع و آب و هوای معتدل است. مناطق شرقی، مرکزی و شمالی استان نیز پوشیده از بیابان‌های وسیع می باشد که بزرگ‌ترین آن‌ها دشت مسیله است. این استان از لحاظ وسعت پس از استان البرز کوچک‌ترین استان ایران است. استان قم تنها یک شهرستان دارد.شهرهای قم، جعفریه، پردیسان و سلفچگان مهم‌ترین شهرهای استان به‌ حساب می آیند. از معروف‌ترین روستاهای این استان می‌توان به وشنوه، خاوه، فردو ، کهندان ، قاهان ، نویس و کرمجگان اشاره کرد.

ثبت شرکت در قم

پس از صنعت گردشگری، به ترتیب صنایع و معادن، کشاورزی، صنایع دستی و سوغات، از منابع مهم اقتصادی این شهر به حساب می آیند.استان قم با توجه به قرار گرفتن میان دو قطب صنعتی مهم کشور یعنی تهران و اصفهان به محل فعالیت صنعت کاران در رشته های میانی و معدنی تبدیل شده است. پایه و اساس صنعت این استان را صنایع کانی غیر فلزی تشکیل می دهند.
ثبت شرکت در قم

ثبت شرکت در قم و شهرهای همچون قنوات، جعفریه و کهکاز جز شهرهای اصلی این استان به شمار می رونداز ارزش بالایی بهره برده است مهم ترین دلیل ثبت شرکت این است که تبدیل شخص حقیقی به شخص حقوقی به وسیله ثبت محقق میشود .اعتبار و ارزش شرکت های حقوقی از یک فرد حقیقی خیلی بیشتری است و بیشتر سازمان و تشکیلاتها با شرکت های معتبر قرارداد می بندند چون شرکت به ثبت رسیده دارای شماره ثبت شرکت و شناسه ملی می باشد.
مدارک ثبت شرکت در قم

مدارک لازم جهت انجام امور ثبتی شرکت در قم به شرح ذیل می باشد:

    دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت
    دو نسخه شرکتنامه
    دو نسخه اساسنامه
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی تاسیس کنندگان شرکت و هیئت مدیره
    مدارک احراز هویت کلیه شرکا و اعضای هیئت مدیره به طور مثال شناسنامه و کارت ملی
    در صورت نیاز ارائه مجوز از ارگانها و سازمانهای مربوط اجباریست می باشد.
    گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا و تاسیس کنندگان

زمان،تعرفه ثبت شرکت در قم

زمان ثبت شرکت در استان قم و شهرهای همچون قنوات، جعفریه و کهکاز مانند تمامی استان های دیگر کشورمان متغیر می باشد متقاضیان ثبت کننده باید بدانند که برای ثبت شرکت یکسری مدارک و اسناد مورد نیازاست که کلیه مدارک ثبت را قبل از اقدام به ثبت تهیه نمایند تادچار مشکل نشوند زیرا در صورت ناقص بودن یکی از مدارک کلیه مراحل ثبت شرکت به تعویق می افتد و زمان زیادی از دست می رود .هزینه های ثبت شرکت در قم باتوجه به طی کردن مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها متفاوت می باشد و در مراحلی و گامی که پیش می روید باید پرداخت هایی دولتی انجام شود . زمان ثبت یه شرکت در استان های همچون قم ۲۰تا ۳۰ روز کاری می باشد.
مراحل ثبت شرکت در قم

درابتدا مشاورین موسسه حقوقی ثبت کریم خان اطلاعات کامل و جامع در زمینه فعالیت موکلین به آنها ارائه میدهند پس از تکمیل مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت موضوع تنظیم میشود و سپس در سامانه اداره ثبت شرکت های جهت استان قم ثبت میگردد مشاوران موسسه حقوقی ثبت کریم خان به طور تخصصی اوراق شرکت را برنامه ریزی میکنند و دراز طریق سیستم وارد سامانه می کنند.اسنادی مانند:اساسنامه ،شرکتنامه،تقاضا نامه،اظهارنامه.

سپس بعد از تعیین نام شرکت و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت در استان قم ،وکیل های موسسه حقوقی ثبت کریم خان روال ثبتی پرونده را رسیدگی می کنند پس از طی ۱۰ روزکاری و پس از مطالعه کارشناسان ازطریق ثبت شرکت کریم خان آگهی تکشیل شرکت منتشر میشود.
شرکت سهامی خاص در قم

در شرکتهای سهامی خاص در شهرهای قنوات، جعفریه و کهکاز استان قم همه ی سرمایه گذاری از طریق تاسیس کنندگان شرکت فراهم می شود وملزم به فروش اوراق سهام نمی باشد.سرمایه شرکت بر حسب نوع سهامی عام، به سهام شده قسمت میشود و ملاک وظیفه سهامداران نیز مبلغ اسمی سهام آنها است.
مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در قم

    حداقل ۳ نفر به عنوان سهامداران اصلی معرفی شوند
    حداقل صد هزار تومان سرمایه به صورت سهام تعریف شده و در بین اعضا تقسیم شود.
    حداقل ۳۵% این مبلغ باید در حساب بانکی به نام شرکت باید باشد.
    کپی مدارک شناسایی : کارت ملی – شناسنامه
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرار نامه
    ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
    انجام سایر مراحل توسط کارشناسان ثبت کریم خان

ثبت موسسه در قم

موسسه غیر تجاری مانند تمامی استان ها،دراستان قم نیز به موسساتی گفته میشود که اشخاص حقیقی برای بدست آوردن شخصیت حقوقی و نیزاجرای امور فعالیت های غیر تجاری مبادرت به ثبت شرکت درشهرها ی قم اقدام کننداند .انجام فعالیتهای غیر تجاری مانند اموری که تجاری نمی باشد اکثراً در امور ادبی ، علمی ، آموزشی و امور خیریه و … فعالیت دارند می توانند شرکت و شخصیت حقوقی تشکیل دهند.مقصود از ثبت موسسه می تواند در پی سودآوری و کسب سود بیشتر نباشند در این صورت می توانند ثبت موسسه راغیر تجاری نامید.و شاید قصد از موسسه در قم سودآوری بیشتر و همین طور توزیع این سود در بین اعضا باشد که ثبت موسسه تجاری دراستان قم و شهرهای همچون قنوات، جعفریه و کهکاز صورت می گیرد .
شرکت با مسئولیت محدود در قم

شروع فعالیت با مشارکت چند نفر از شرکا که جهت امور تجاری اجتماع کردن سبب تاسیس شرکتهای با مسئولیت محدود در استان قم میشود.درقوانین این قالب از شرکتهای محدود،سرمایه به سهام توزیع نمی گردد درحالی که هر شخص به اندازه سرمایه ای که در شرکت به او اختصاص داده شده است،شریک می شود و اینکه تعهد پرداخت طلب و دیون را به همان میزان عهده دارهستند.نام مسئولیت محدود باید درعبارت شرکت حتما ذکر شود.
مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در قم

    داشتن حداقل۲نفر عضو (شریک)
    میزان ۱۰۰,۰۰۰ تومان جهت حداقل سرمایه اولیه
    تعهد یا پرداخت کل سرمایه
    گذراندن فرآیند زمانی ثبت
    کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضا
    ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه
    ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
    تحویل مدارک به کارشناسان ثبت کریم خان

انواع شرکتهای تجاری در قم

    ثبت شرکت بازرگانی در قم
    ثبت شرکت پیمانکاری در قم
    ثبت شرکت خدماتی در قم
    ثبت شرکت گردشگری در قم
    ثبت شرکت ساختمانی در قم
    ثبت شرکت عمرانی در قم
    ثبت شرکت تولیدی در قم
    ثبت شرکت صنعتی در قم
    ثبت شرکت دانش بنیان در قم
    ثبت شرکت معماری در قم

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتهای استان قم

    ثبت شرکت در قنوات
    ثبت شرکت در جعفرآباد
    ثبت شرکت در کهک
    ثبت شرکت در خلجستان
    ثبت شرکت در سلفچگان

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی درباب ثبت شرکت درکلیه استانها کشور عزیزمان همچون قم را از موسسه حقوقی ثبت کریم خان وکادر بسیار مجرب آن بخواهید.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو